Threes Klop

“Organisaties die echt werk maken van goed bestuur en toezicht combineren maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel met gezonde gedrevenheid en zelfinzicht. Daar een gerichte bijdrage aan te mogen en kunnen leveren, geeft mij veel voldoening”.

Threes Klop is vennoot bij Holland Consulting Group. Threes heeft zich sinds 1997 als adviseur gespecialiseerd in het begeleiden van zoekprocedures naar leden van directies, raden van bestuur en raden van commissarissen en raden van toezicht bij bedrijven en instellingen met een maatschappelijke oriëntatie. Zij begeleidt evaluaties van bestaande toezichtteams en adviseert in governance gerelateerde vraagstukken als beloning / arbeidsvoorwaarden, statuten en reglementen en de verhouding tussen bestuur en toezicht.

Contactinformatie
Email: klop@hcg.net
Secretariaat: (Aigrid Klijn) 020 – 5733410
LinkedIn: http://www.linkedin.com/in/threesklop

Threes Klop (mr.) is als vennoot aan Holland Consulting Group verbonden.

Zij is gespecialiseerd in het begeleiden van zoekprocedures naar leden van directies, raden van bestuur en raden van commissarissen en raden van toezicht. Zij begeleidt evaluaties van bestaande teams en adviseert in governance gerelateerde vraagstukken als beloning / arbeidsvoorwaarden, statuten en reglementen en de verhouding tussen bestuur en toezicht.

Belangrijkste expertise

 • Begeleiden werving- en searchprocedures voor directeuren, bestuurders en toezichthouders
 • Specialisatie in not-for-profit sector en binnen de semi-overheid, waaronder woningcorporaties, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, ontwikkelingsmaatschappijen en ZBO’s
 • Doorlichting directie- en toezichtteams en advisering hieromtrent
 • Teamsamenstelling directies en raden van commissarissen en raden van toezicht
 • Begeleiden evaluaties
 • Vervullen klankbordrol en vertrouwenspersoon

Typische vragen die opdrachtgevers aan Threes Klop voorleggen:

 • Wij voorzien het vertrek van (één van) onze bestuurder(s). Wil jij vast met ons meedenken over het profiel van de opvolger en de zoekprocedure naar zijn/haar opvolger vervolgens begeleiden?
 • Binnenkort gaat in onze directie/raad van bestuur een vacature ontstaan. Wil jij ons begeleiden bij de totstandkoming van het profiel en helpen bij de werving/search?
 • Wij vragen ons af of de samenstelling van ons toezichtteam voldoende is toegerust voor de huidige veranderingen in de externe omgeving. Wil jij ons assisteren bij het maken van deze inventarisatie?
 • Volgens het rooster van aftreden zullen binnenkort twee van onze leden raad van commissarissen afscheid nemen. Wil jij ons begeleiden bij het opstellen van de profielen van hun opvolgers en de zoekprocedures naar de nieuwe leden begeleiden?
 • Onze huurdersorganisatie (of: cliëntenorganisatie) heeft behoefte aan externe begeleiding bij de werving/search van een door hem voor te dragen lid RvC/RvT. Kunnen wij jou daartoe bij de huurdersorganisatie (of: cliëntenorganisatie) onder de aandacht brengen?
 • Wij hebben behoefte aan een externe begeleider bij onze zelfevaluatie. Wil jij deze rol vervullen?
 • Wij hebben een heel goede, ambitievolle directeur die bij ons in de organisatie niet kan doorgroeien. Zou jij het gesprek met hem (haar) willen voeren om de loopbaanmogelijkheden te verkennen?
 • Binnenkort heeft onze ondernemingsraad behoefte aan externe begeleiding bij de werving/search van een door hem voor te dragen/aan te bevelen lid RvC/RvT. Kunnen wij jou daartoe bij de OR onder de aandacht brengen?

Curamare zoekt een Voorzitter en lid Raad van Toezicht

Het profiel is hier te downloaden.
CuraMare wordt in deze procedure begeleid door Threes Klop, Holland Consulting Group.
Voor nadere informatie kunt u haar telefonisch bereiken via kantoor: 020 - 5733 410 of mobiel: 06 - 5198 6009.
Belangstelling voor deze vacature kunt u kenbaar maken tot 16 september 2018 door toezending van uw cv en motivatiebrief per email:werving.klop@hcg.net