Telefoon 020-5733400 | info@hcg.net

Ontwikkelingen en ideeën

De bedoeling van deze reeks is actuele ontwikkelingen en ideeën op het gebied van management en organisatie aan te geven. Het betreft ontwikkelingen, die de adviseurs van Holland Consulting Group in hun adviespraktijk aantreffen.

Exemplaren van deze serie zijn voor een groot deel online beschikbaar; meerdere exemplaren zijn in voorbereiding.

Reeds verschenen:

Top