De professionals van Holland Consulting Group staan midden in de maatschappij en voelen zich betrokken bij veel maatschappelijke thema’s. Wij vervullen uiteenlopende maatschappelijke nevenactiviteiten, zoals toezichthoudende functies en docentschappen. Dit geeft ons een bredere kijk op de maatschappij en zet ons ‘met beide benen op de grond’.
Voor ons staat integriteit in alle aspecten van de bedrijfsvoering voorop. Wij verwachten dat ook van allen met wie wij een zakelijke relatie aangaan. Geheimhouding van informatie is van essentieel belang voor onze bedrijfsvoering. Daarom hebben wij passende veiligheidsmaatregelen genomen om de bescherming en integriteit van de digitale informatie die wij beheren te waarborgen.

Holland Consulting Group onderschrijft de tien principes van Global Compact van de Verenigde Naties, die gaan over mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en corruptiebestrijding. Daarbij staat respect voor ieder mens hoog in ons vaandel: wij maken in ons werk geen onderscheid van welke aard dan ook, zoals in volk, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.

Voor zover het in onze macht ligt beperken wij onze belasting van het milieu. Zo maken wij gebruik van groene stroom, is onze catering grotendeels biologisch en/of fair trade en maken wij gebruik van FSC-papier (als we nog papier moeten gebruiken).

Top