Telefoon 020-5733400 | info@hcg.net

Missie

Waarde toevoegen. Daar staan u en uw organisatie voor. Voor klanten, aandeelhouders, medewerkers en andere belanghebbenden. En voor de maatschappij als geheel.

Holland Consulting Group kan u daarbij helpen. 

Door samen met u en uw medewerkers te zoeken naar een nieuwe koers, nieuwe mogelijkheden te verkennen, vernieuwingen in gang te zetten en te zorgen dat deze dagelijkse praktijk worden. Maar ook door een crisis af te wenden of simpelweg zorg te dragen voor verantwoorde besluitvorming. En altijd gericht op het versterken van u en uw medewerkers.

Bij dergelijke vraagstukken voelen de adviseurs van Holland Consulting Group zich als een vis in het water en leveren met passie toegevoegde waarde voor u en uw organisatie. Praktisch en oplossingsgericht. Bewust van het belang van samenhang binnen en buiten de organisatie. En vanuit verschillende rollen: als adviseur, coach, onderzoeker, procesbegeleider, projectleider, trainer of interim manager/bestuurder/toezichthouder.

Bij voorkeur vormen wij een team samen met u of andere partners. Wij streven naar een continue wisselwerking tussen de dagelijkse praktijk, professionele ervaring en (toegepaste) wetenschap.

Klantgerichtheid, professionaliteit en innovatiekracht zijn daarbij onze belangrijkste kernwaarden.

Visie

In een wereld waarin ontwikkelingen elkaar snel opvolgen zijn organisaties veelvuldig bezig die ontwikkelingen in beeld te krijgen, positie te bepalen en dan al of niet veranderingen en vernieuwingen in te zetten. Dit vraagt om ‘adaptief vermogen’ en agile management: een systematisch proces om ervoor zorg te dragen dat veranderende wensen en eisen van klanten en de omgeving in beeld zijn en dat daarop ingespeeld wordt. Vanuit een fris en vernieuwend perspectief. Met gezond verstand, zodat de continuïteit niet in gevaar komt. Gewoon slim, doordacht en praktisch. Er zijn vele manieren om dat te bereiken. En dat moet ook, want elke situatie stelt weer zijn specifieke eisen.

Stilstand is voor organisaties en hun mensen geen optie. Wat echter niet wil zeggen dat altijd alles in verandering moet zijn. Leiderschap, individueel of in teams, biedt de noodzakelijke continuïteit om richting te kiezen, te geven, en te realiseren. Daarbij is deskundigheid op functionele gebieden en op het terrein van de primaire en ondersteunende processen nodig om een verschil te maken.

Bij Holland Consulting Group zijn wij ervan overtuigd dat mensen in organisaties een blijvende behoefte hebben aan leren en ontwikkelen. Van harte of noodgedwongen. Daar helpen wij graag bij. Dat zit zogezegd in ons DNA.

We kiezen er bewust voor onafhankelijk, zonder binding met accountants, ICT- of softwarebedrijven te opereren. Wij willen namelijk graag objectief tot inzichten en conclusies kunnen komen en deze met onze deskundigheid inbrengen om u en uw organisatie verder te helpen.

 

Dit mag u van ons verwachten:

 • Een visie op de uitdagingen waar u en uw organisatie voor staan vanuit een samenhangend, strategisch perspectief
 • Kennis van uw sector of tenminste aantoonbare affiniteit daarmee
 • Vervullen van een rol die bij het vraagstuk past, zodat u echt iets aan ons heeft
 • Inbreng van kennis, ervaring of (proces-) competenties
 • Een duidelijk omschreven aanpak
 • Actieve betrokkenheid bij u als opdrachtgever en/of andere belanghebbenden
 • Maatschappelijk betrokkenheid
 • Gericht op implementatie van adviezen en duurzaam resultaat
 • Onafhankelijk en objectief
 • Sensitiviteit
 • Lef

En verder alles wat wij met elkaar overeenkomen in uw specifieke situatie.

 

Historie

Holland Consulting Group is opgericht in 1980, door een aantal ambitieuze en ervaren organisatieadviseurs, afkomstig van de toenmalige grote advieskantoren. Zij vonden elkaar in de passie samen te ondernemen, organisaties beter te laten functioneren en de praktijk te verrijken met inzichten vanuit de toegepaste wetenschap.

Het adviesvak stond aanvankelijk nog in de kinderschoenen. Holland Consulting Group heeft in de loop van de jaren een herkenbare bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de professie van management consulting in Nederland. Een eigen reeks publicaties vond gretig aftrek bij een groot publiek. Vele boeken en artikelen stonden en staan met regelmaat in de top van de meest verkochte managementboeken. En in de afgelopen jaren kwamen daar vele uitingen via nieuwe media bij.

Waarde toevoegen voor onze cliënten. Dat is waar om het draaide en draait. Het  meest trots zijn we toch op de loyaliteit en het enthousiasme die we dagelijks ervaren van onze opdrachtgevers.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

De adviseurs van Holland Consulting Group staan midden in de maatschappij en voelen zich betrokken bij veel maatschappelijke thema’s. Onze adviseurs vervullen uiteenlopende maatschappelijke nevenactiviteiten, zoals toezichthoudende functies en docentschappen. Dit geeft ons een bredere kijk op de maatschappij en zet ons ‘met beide benen op de grond’.

Voor ons staat integriteit in alle aspecten van de bedrijfsvoering voorop. Wij verwachten dat ook van allen met wie wij een zakelijke relatie aangaan. Geheimhouding van informatie is van essentieel belang voor onze bedrijfsvoering. Daarom hebben wij passende veiligheidsmaatregelen genomen om de bescherming en integriteit van de digitale informatie die wij beheren te waarborgen.

Holland Consulting Group onderschrijft de tien principes van Global Compact van de Verenigde Naties. De principes gaan over mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en corruptiebestrijding.

Respect voor ieder mens is een kernwaarde van en voor alle adviseurs zonder enig onderscheid van welke aard dan ook, zoals volk, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.

Voor zover het in onze macht ligt beperken wij onze belasting van het milieu. Wij maken gebruik van groene stroom, onze catering is grotendeels biologisch en/of fair trade en wij maken gebruik van FSC-papier.

Vacature

Wil jij onze collega worden?

Dan ben jij als professional met jouw zelfstandige adviespraktijk van harte welkom bij Holland Consulting Group. Om te leren van elkaar, samen te werken aan verdere professionele profilering en ontwikkeling, en elkaar te stimuleren in het ondernemerschap. Om de dienstverlening aan jouw opdrachtgevers te optimaliseren zoals wij dat al 36 jaar nastreven: met professionaliteit, maximale betrokkenheid en gedrevenheid, vanuit een rijke schakering aan disciplines, op het snijvlak van wetenschap en praktijk. Om jou onze naam en reputatie, ons waardevolle netwerk, een inspirerende omgeving met excellente professionals, support van een klantgerichte binnendienst en waar nodig extra advies/mankracht te bieden omdat jij daaraan behoefte hebt.

Wij komen graag in contact met een

ASSOCIATE PARTNER
die zich/haarzelf herkent in het volgende profiel:
-          een enthousiaste, inspirerende en gedreven persoonlijkheid
-          met kwaliteit, deskundigheid en ‘eigen gezicht’ in zijn of haar vakgebied
-          een zelfstandig ondernemer met een eigen netwerk aan opdrachtgevers
-          met een academische achtergrond, affiniteit en ambitie
-          die als zelfstandig partner met ons een duurzame verbintenis aangaat.
Als je belangstelling hebt, dan vragen wij je een korte motivatie met CV te sturen aan Threes Klop (klop@hcg.net), vennoot van Holland Consulting Group. In het bijzonder vrouwelijke collega’s zijn zeer welkom.

Top