Telefoon 020-5733400 | info@hcg.net

Missie

Samenwerken in organisaties draait om waarde toevoegen voor klanten, aandeelhouders, medewerkers, partners en de maatschappij als geheel. Holland Consulting Group ondersteunt organisaties bij het creëren van waarde in verschillende rollen: adviseur, coach, onderzoeker, procesbegeleider, projectleider, trainer of interim manager/bestuurder/toezichthouder. Praktisch en oplossingsgericht, met oog voor de strategische context. We dragen bij aan geleidelijke ontwikkeling en noodzakelijke snelle interventies. Ons doel is het duurzaam versterken van organisatie, management en medewerkers. Bij voorkeur vormen wij een team samen met u of andere partners die een rol spelen in de ontwikkeling van de organisatie.

We geloven in een continue wisselwerking tussen dagelijkse praktijk, professionele ervaring en (toegepaste) wetenschap. Onze kernwaarden zijn klantgerichtheid, professionaliteit en innovatiekracht. Waarde toevoegen voor onze cliënten, dat is waar het om draait. We zijn trots op de loyaliteit en het enthousiasme die we dagelijks ervaren van onze opdrachtgevers.

Visie

In de snel veranderende wereld moeten organisaties vaak ontwikkelingen in kaart brengen, positie bepalen en dan al of niet veranderingen en vernieuwingen in gang zetten. Dit vraagt om ‘adaptief vermogen’ en agile management: een systematisch proces dat zorgt dat veranderende wensen en eisen van klanten en de omgeving in beeld zijn en daarop ingespeeld wordt. Vanuit een fris en vernieuwend perspectief. Met gezond verstand, zodat de continuïteit niet in gevaar komt. Gewoon slim, doordacht en praktisch. Er zijn vele manieren om dat te bereiken. En dat moet ook, want elke situatie stelt weer zijn specifieke eisen.

Stilstand is voor organisaties geen optie. Wat echter niet wil zeggen dat altijd alles in verandering moet zijn. Leiderschap, individueel of in teams, biedt de noodzakelijke continuïteit om richting te kiezen, te geven, en te realiseren. Daarbij is deskundigheid op functionele gebieden en op het terrein van de primaire en ondersteunende processen nodig om een verschil te maken.

Bij Holland Consulting Group zijn we ervan overtuigd dat mensen in organisaties een blijvende behoefte hebben aan leren en ontwikkelen. Dat geldt voor uw organisatie en onszelf. Van harte of noodgedwongen. Daar helpen we graag bij. We kiezen er bewust voor onafhankelijk, zonder binding met accountants, ICT- of softwarebedrijven te opereren. We willen namelijk graag objectief tot inzichten en conclusies kunnen komen en deze met onze deskundigheid inbrengen om u en uw organisatie verder te helpen.

Dit mag u van ons verwachten:

 • Een visie op de uitdagingen waar u en uw organisatie voor staan vanuit een samenhangend, strategisch perspectief
 • Kennis van uw sector of tenminste aantoonbare affiniteit daarmee
 • Vervullen van een rol die bij het vraagstuk past, zodat u echt iets aan ons heeft
 • Inbreng van kennis, ervaring of (proces-) competenties
 • Een duidelijk omschreven aanpak
 • Actieve betrokkenheid bij u als opdrachtgever en/of andere belanghebbenden
 • Maatschappelijk betrokkenheid
 • Gericht op implementatie van adviezen en duurzaam resultaat
 • Onafhankelijk en objectief
 • Sensitiviteit
 • Lef

En verder alles wat wij met elkaar overeenkomen in uw specifieke situatie.

 

Historie

Holland Consulting Group is in 1980 opgericht door ervaren organisatieadviseurs, die hun werk bij grote advieskantoren combineerden met wetenschap en onderwijs. Zij vonden elkaar in de passie samen te ondernemen, organisaties beter te laten functioneren en de praktijk te verrijken met inzichten vanuit de toegepaste wetenschap. Het adviesvak stond toen nog in de kinderschoenen.

Holland Consulting Group heeft in de loop van de jaren een herkenbare bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de professie van management consulting in Nederland. Met een eigen reeks publicaties werd een groot publiek bereikt. Vele boeken en artikelen stonden en staan met regelmaat in de top van de meest verkochte managementboeken. En in de afgelopen jaren kwamen daar vele uitingen via nieuwe media bij.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

De adviseurs van Holland Consulting Group staan midden in de maatschappij en voelen zich betrokken bij veel maatschappelijke thema’s. Onze adviseurs vervullen uiteenlopende maatschappelijke nevenactiviteiten, zoals toezichthoudende functies en docentschappen. Dit geeft ons een bredere kijk op de maatschappij en zet ons ‘met beide benen op de grond’.
Voor ons staat integriteit in alle aspecten van de bedrijfsvoering voorop. Wij verwachten dat ook van allen met wie wij een zakelijke relatie aangaan. Geheimhouding van informatie is van essentieel belang voor onze bedrijfsvoering. Daarom hebben wij passende veiligheidsmaatregelen genomen om de bescherming en integriteit van de digitale informatie die wij beheren te waarborgen.

Holland Consulting Group onderschrijft de tien principes van Global Compact van de Verenigde Naties. De principes gaan over mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en corruptiebestrijding.
Respect voor ieder mens is een kernwaarde van en voor alle adviseurs zonder enig onderscheid van welke aard dan ook, zoals volk, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.

Voor zover het in onze macht ligt beperken wij onze belasting van het milieu. Wij maken gebruik van groene stroom, onze catering is grotendeels biologisch en/of fair trade en wij maken gebruik van FSC-papier.

Vacature

Wil jij onze collega worden?

Dan ben jij als professional met jouw zelfstandige praktijk als adviseur en/of interim manager van harte welkom bij Holland Consulting Group. Om van elkaar te leren, samen te werken aan verdere professionele ontwikkeling en profilering, elkaar te stimuleren in het ondernemerschap. En om de dienstverlening aan jouw opdrachtgevers te optimaliseren zoals we dat al bijna 40 jaar nastreven: met professionaliteit, maximale betrokkenheid en gedrevenheid, vanuit een rijke schakering aan disciplines, op het snijvlak van wetenschap en praktijk. Om jou en je praktijk te verbinden met onze naam en reputatie, ons waardevolle netwerk, een inspirerende omgeving met excellente professionals, de support van een klantgerichte binnendienst en - waar nodig - extra advies/mankracht.

We komen graag in contact met een

ASSOCIATE PARTNER
die zich/haarzelf herkent in het volgende profiel:

 • een enthousiaste, inspirerende en gedreven persoonlijkheid
 • biedt kwaliteit, deskundigheid en ‘eigen gezicht’ in zijn of haar vakgebied
 • een zelfstandig ondernemer met een eigen netwerk aan opdrachtgevers
 • een academische achtergrond, affiniteit en ambitie
 • ambitie om jezelf en Holland Consulting Group verder te ontwikkelen
 • wil als zelfstandig partner met ons een duurzameverbintenis aangaan.

Als je belangstelling hebt, dan vragen we je een korte motivatie met CV te sturen aan Threes Klop (klop@hcg.net), vennoot van Holland Consulting Group. In het bijzonder vrouwelijke en jongere collega’s zijn zeer welkom.

Top