Telefoon 020-5733400 | info@hcg.net

Specialismen

Holland Consulting Group kenmerkt zich door de combinatie van verschillende expertise gebieden. Op ieder gebied zijn meerdere professionals actief. De kracht schuilt in de mogelijkheid de kennis te combineren en u daarmee ook bij multi-disciplinaire complexe vraagstukken te ondersteunen. 
Door op een expertisegebied te klikken ziet u een aantal voorbeelden van vraagstukken waarbij Holland Consulting Group werd betrokken.

Organisatie-
vernieuwing

De wereld is constant in beweging. U en uw medewerkers kijken telkens naar kansen om efficiënter en effectiever te werken met betere resultaten. Dit kan leiden tot behoefte aan nieuwe samenwerkingsvormen, optimalisatie van processen, reorganisatie, strategie-implementatie en/of cultuur- en gedragsverandering. De vraag is dan wat de meest passende aanpak is. Daar kan Holland Consulting Group bij helpen. Dat doen we vanuit betrokkenheid bij de ambities van uw organisatie met oog voor inhoud én gedrag, voor de boven- én de onderstroom. We zijn ervaren in het leiden of begeleiden van verandertrajecten, vaak in een combinatie van rollen van adviseur, programmamanager, interim manager en executive coach.

Meer info

Strategische heroriƫntatie

Holland Consulting Group stemt elke opdracht bewust af op de strategische context van de opdrachtgever. We doen dit samen met de opdrachtgever en zetten daarbij onze professionele senioriteit en sectorkennis in. Zo kan een opdracht de meeste waarde toevoegen aan de organisatie. We kunnen ook een stap verder gaan en u bijstaan in een heroriëntatie op uw strategie. Dit kan op verschillende niveaus:

  1. het fundament: herijking van de missie en visie;
  2. organisatiebrede strategie: herijken van ambities, positionering, basisovertuigingen en de vertaling daarvan in concrete plannen met meetbare doelen;
  3. specifieke strategieën: strategische HR, strategische marketing, strategische ICT, etc.

Meer info

Besturing & Governance

Besturen van een organisatie gaat niet vanzelf. De vraagstukken blijven (terug)komen: wat doen we met externe ontwikkelingen? Wat is de beste inrichting van de organisatie? Hoe bevorderen we resultaatgericht gedrag? Hoe maken we een combinatie van innovatie en beheersing? Hoe hanteren we onze risico’s? Wat is de beste balans tussen shareholders (aandeelhouders) en stakeholders (belanghebbenden)? Voldoen we aan wet- en regelgeving (compliance)? Hoe gaan we om met actuele thema’s zoals generatieverschillen, inclusiviteit, diversiteit en duurzaamheid? Enzovoort. Holland Consulting Group kijkt en denkt graag met u mee met een frisse brede blik, met inzet van onze ruime praktijkervaring en specifieke deskundigheden.

Meer info

Persoonlijke Effectiviteit & Persoonlijk Leiderschap

Mensen zijn de bron van het succes van uw organisatie. Ze zijn elke dag opnieuw bezig met uitdagingen, kansen, zorgen, risico’s en beperkingen. De mate waarin ieder individu in uw organisatie elke dag weer in staat is het beste uit zichzelf naar boven te halen, is cruciaal voor het succes van uw organisatie. We vatten dat samen onder de noemer ‘Persoonlijke Effectiviteit & Persoonlijk Leiderschap’. En het is ons vak en onze passie om U en uw mensen daarbij te ondersteunen. Ons aanbod kent drie pijlers: “potentieel beoordeling & ontwikkeling”, “team- en persoonlijke coaching” en “strategisch leiderschap” (programma’s voor leidinggevenden van wie het uiterste wordt gevraagd).

Meer info

Bedrijfsvoering, financieel management en accounting

Bij bedrijfsvoering draait het om het creëren van de voorwaarden voor de realisatie van de uitgezette strategische koers, effectief en efficiënt. Dat betekent keuzes en kaders praktisch uitwerken en gekozen oplossingen blijven verbeteren. Dit leidt ook tot vragen zoals: Maken we wel slim gebruik van digitalisering en (big) data? Hebben we de ondersteunende processen goed ingericht? Bieden we onze mensen in voldoende mate eigen verantwoordelijkheid en betrokkenheid? Hoe meten we of we leveren wat we onze klanten beloven? Holland Consulting Group heeft ruime ervaring in de optimalisering van bedrijfsvoering. We weten als geen ander dat ook een ogenschijnlijk eenvoudige verandering in een proces/werkwijze managementaandacht vraagt. Het gaat uiteindelijk altijd om mensen. Daarom besteden we altijd aandacht aan het veranderproces dat nodig is om keuzes door te voeren. We houden het ‘eigenaarschap’ bij uw mensen en maken onszelf zo snel mogelijk weer overbodig.

Meer info

Onderhandelen

Wij begeleiden ondernemingen en instellingen bij hun onderhandelingen. Tevens verzorgen wij diverse onderhandeltrainingen en coachen onze adviseurs uw medewerkers in hun onderhandelingen en onderhandelingsvaardigheden. Ervaar onze professionele begeleiding in onderhandelingen of maak in onze trainingen kennis met de belangrijkste principes, strategieën en tactieken en van het onderhandelen.

Meer info

Werving en selectie van bestuurders en toezichthouders

We zijn gespecialiseerd in de begeleiding van zoekprocedures naar leden van directies, raden van bestuur en raden van commissarissen en raden van toezicht bij bedrijven en instellingen met een maatschappelijke oriëntatie. We begeleiden evaluaties van bestaande toezichtteams, onder andere als onderdeel van het ontwikkelen van een zoekprofiel. We adviseren in governancegerelateerde vraagstukken als beloning/arbeidsvoorwaarden, statuten en reglementen en de verhouding tussen bestuur en toezicht.

Meer info

Digitale Transformatie & Data Analytics

Inzet van nieuwe Informatie Technologie als Artificial Intelligence en Cloud, vereist een andere manier van werken en denken in uw hele organisatie. Niet de techniek, maar de veranderkundige aspecten zijn voor veel bedrijven de grootste uitdaging bij het benutten van nieuwe technologie. Holland Consulting Group is al jaren succesvol in het veranderen van organisaties.

Wij vertellen u graag over de toepassing van onder andere Data Science, Artificial Intelligence (AI), Business Process Management en Cloud-toepassingen voor uw organisatie. Wij adviseren u over de inrichting, bemensing en financiën van uw (IT-) organisatie en uw Project Portfolio Management. Wij begeleiden u bij het zetten van concrete stappen in deze richting en het realiseren van echte waarde.

Meer info

Young Professionals

70% van de managers is bezorgd of generatie Z (generatie na de millennials geboren vanaf 1994) wel binnen de huidige werkomgeving past. U ook?

Generatie Z (daar zijn er ruim drie miljoen van in Nederland) heeft reeds de arbeidsmarkt betreden en in 2020 bestaat 20% van de beroepsbevolking uit deze jonge generatie.

Meer info

Begeleiding zelfevaluatie toezicht (RvT of RvC)

Op basis van onze kennis en ervaring met betrekking tot de rollen van toezichthouders, bestuurders en medezeggenschap begeleiden we zelfevaluaties van raden van toezicht of commissarissen.
We besteden hierbij vooral aandacht aan de toegevoegde waarde die een toezichthouder kan leveren en de rollen die hier (niet) bij horen. Daarbij besteden we aandacht aan de rollen van de voorzitter en de remuneratie- en auditcommissie. We kijken samen met u in de spiegel en identificeren patronen binnen en buiten de raad die helpen en hinderen. We doen dit niet met gestandaardiseerde vragenlijsten, maar door het gesprek met u aan te gaan. Dit alles gerelateerd aan de formele taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van een toezichthoudend orgaan.

Meer info

Ondernemings-
raadadvies

Vanuit een lange historie voert Holland Consulting Group opdrachten uit voor ondernemingsraden bij uiteenlopende vraagstukken, zoals adviesaanvragen op het gebied van fusies en overnames, ontvlechtingen, reorganisaties en de beoordeling van strategische plannen. Regelmatig verzorgen wij ook cursussen financieel beleid en fusie & overname voor ondernemingsraden. Wij hebben inmiddels een ruime ervaring opgebouwd bij een grote verscheidenheid aan bedrijven en organisaties.

Meer info

Top