Telefoon 020-5733400 | info@hcg.net

Begeleiding zelfevaluatie toezicht (RvT of RvC)

Op basis van onze kennis en ervaring met betrekking tot de rollen van toezichthouders, bestuurders en medezeggenschap begeleiden we zelfevaluaties van raden van toezicht of commissarissen.
We besteden hierbij vooral aandacht aan de toegevoegde waarde die een toezichthouder kan leveren en de rollen die hier (niet) bij horen. Daarbij besteden we aandacht aan de rollen van de voorzitter en de remuneratie- en auditcommissie. We kijken samen met u in de spiegel en identificeren patronen binnen en buiten de raad die helpen en hinderen. We doen dit niet met gestandaardiseerde vragenlijsten, maar door het gesprek met u aan te gaan. Dit alles gerelateerd aan de formele taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van een toezichthoudend orgaan.

Op basis van onze kennis en ervaring m.b.t. de rollen van toezichthouders, bestuurders en medezeggenschap binnen de governance begeleiden we zelfevaluaties van raden van toezicht of commissarissen. 
We besteden hierbij vooral aandacht aan de toegevoegde waarde die een toezichthouder kan leveren en de rollen die hier (niet) bij horen. Daarbij besteden we specifiek aandacht aan de rollen van de voorzitter, remuneratie commissie en audit commissie. We kijken samen met u in de spiegel en identificeren patronen binnen en buiten de raad die helpen en hinderen. We doen dit niet met gestandaardiseerde vragenlijsten, maar door een goed gesprek met u aan te gaan. Dit alles gerelateerd aan de formele taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van een toezichthoudend orgaan.

Specialisten


Gert-Jan van der Vossen

“Met veel plezier ondersteun ik bestuurders, toezichthouders en ondernemingsraden bij – vaak ogenschijnlijk – complexe vraagstukken. Vanuit een geïntegreerd, duurzaam perspectief en met betrokkenheid en deskundigheid. Om nieuwe mogelijkheden te zoeken, een crisis af te wenden, beter te presteren of om tot een verantwoord oordeel te komen. Met beide benen op de grond. Naar de menselijke maat. Want uiteindelijk maken mensen het verschil.”

Meer info

Chris Fentener van Vlissingen

Een succesvolle organisatie verbetert zich permanent en onderkent de kansen die zich voordoen. Dit vergt de bereidheid en vaardigheid om vanzelfsprekendheden over de eigen organisatie en de omgeving ter discussie te stellen. Dat kan lastig zijn. Ik benut de positie van onafhankelijke buitenstaander graag om te helpen bij vernieuwing als sparringpartner, procesbegeleider en inhoudelijk expert.

Meer info

Terug naar overzicht

Top