Telefoon 020-5733400 | info@hcg.net

Persoonlijk leiderschap

Mensen staan aan de bron van het succes van uw organisatie. Actuele ontwikkelingen, een nieuwe strategische koers, een team dat niet functioneert: elke dag weer ervaren mensen in uw organisatie uitdagingen en kansen; maar ook zorgen, risico’s en beperkingen. De mate waarin ieder individu in uw organisatie elke dag weer in staat is het beste uit zichzelf naar boven te halen, is cruciaal voor het succes van uw organisatie. Wij vatten dat samen met de term ‘Persoonlijk Leiderschap’. U en uw mensen effectief ondersteunen om dat Persoonlijk Leiderschap te realiseren, is ons vak.

Holland Consulting Group kan u op talloze manieren bijstaan in het vergroten van persoonlijke effectiviteit. Omdat het specifieke deskundigheid en ervaring vraagt, hebben wij het kennisgebied potentieel beoordeling & ontwikkeling verbijzonderd. En dat geldt ook voor coaching. Voor de echt uitdagende omstandigheden ontwikkelen wij programma’s onder de vlag ‘strategisch leiderschap’; voor leidinggevenden waarvan het uiterste wordt gevraagd.

Zoals gezegd: bij Holland Consulting Group zijn wij ervan overtuigd dat mensen in organisaties een blijvende behoefte hebben aan leren en ontwikkelen. Van harte of noodgedwongen. Daar helpen wij graag bij. Concreet en liefst gericht op meetbare doelen. Geïnspireerd en bevlogen, maar met beide benen op de grond.

Persoonlijke Effectiviteit:

De vraagstukken over Persoonlijke Effectiviteit (Persoonlijke training en/of coaching) waar Holland Consulting Group onder andere bij betrokken is geweest, zijn:

 • Ik moet leidinggeven aan een complex veranderingsproces en kan daar instrumenten, technieken en vaardigheden bij gebruiken
 • Ik ‘zit niet lekker in mijn vel’ en heb iemand nodig die met mij eens wat zaken op een rij zet en mij helpt om gerichte actie te ondernemen
 • Ik kan moeilijk met mijn eigen en andermans emoties omgaan en heb behoefte aan een gericht persoonlijk en ‘op maat’ gesneden programma
 • Ik heb behoefte aan een persoonlijke coach die mij een paar maal een spiegel voorhoudt, mij confronteert waar nodig en mij helpt om mij meer bewust te worden van mijn eigen gedrag
 • Ik ervaar belemmeringen en spanningen in mijn samenwerking met mijn collega’s en heb iets of iemand nodig om op dit punt effectiever te functioneren
 • ‘It’s lonely at the top’ en ik heb behoefte aan een sparringpartner om eens in de maand tegenaan te kunnen praten
 • Ik stuur als manager onvoldoende stevig, sta wankel in mijn daadkracht en zelfvertrouwen en heb behoefte aan iets of iemand die mij daarin meer houvast kan geven
 • Ik heb behoefte aan een ‘pas-op-de-plaats’, waarin ik onder externe begeleiding de balans kan opmaken voor mijn leven op dit moment en mijn koers voor de toekomst kan herijken.
 • Ik wil een persoonlijk programma volgen, kort en krachtig en geheel op basis van mijn behoefte samengesteld, variërend van het behandelen van de nieuwste inzichten op een aantal vakgebieden tot en met het concreet oefenen van eigen cases en het verkrijgen van persoonlijke tips.

Potentieelbeoordeling & ontwikkeling:

De vraagstukken over potentieelbeoordeling en potentieelontwikkeling waar Holland Consulting Group onder andere bij betrokken is geweest, zijn:

 • Het analyseren van persoonlijke kwaliteiten en aandachtspunten en het op basis daarvan formuleren van persoonlijke tips en aanbevelingen, inclusief het vastleggen van een en ander in een uitvoerige persoonlijke rapportage die met de deelnemer intensief wordt nabesproken (potentieel- en/of selectieassessment)
 • Het uitvoeren van werving- en selectietrajecten
 • Het invoeren en/of verder ontwikkelen van resultaatgericht coachen als leidinggevende stijl in de organisatie
 • Het bieden van gerichte individuele coaching en counseling
 • Het ontwikkelen en uitvoeren van persoonlijke trainingen ‘op maat’
 • Het uitvoeren van groepsassessments om het potentieel binnen het team vast te stellen en aanbevelingen daarover te formuleren
 • Het uitvoeren van organisatiescans om het potentieel binnen de organisatie vast te stellen en aanbevelingen daarover te formuleren
 • Het adviseren over-, het ontwikkelen van- en het uitvoeren van Management Development-trajecten
 • Het ontwikkelen van (persoonlijk) leiderschap in de organisatie

Coaching:

In de afgelopen jaren voerde Holland Consulting Group op dit gebied onder andere opdrachten uit waarin aan de orde kwamen:

 • Sparringpartnership op bestuurs- en directieniveau
 • Begeleiding van leidinggevenden
 • Counseling van professionals, inclusief intervisie
 • Versterken van (persoonlijk) leiderschap
 • Verkennen van persoonlijke drijfveren en belemmeringen
 • Omgaan met emoties
 • Omgaan met 'life changes' of andere ingrijpende levensgebeurtenissen
 • Inzicht in eigen gedrag en het effect daarvan op anderen
 • Spanningen in de samenwerking, inclusief teamcoaching
 • Groei van zelfvertrouwen en persoonlijke kracht
 • Herijken van het levenskompas voor nieuwe richting en koers
 • Verkennen van karakterstructuur en subpersoonlijkheden
 • Oriëntatie op essentiële persoonlijke vraagstukken en keuzes
 • Ontwikkeling van zelfbewustzijn en versterking van persoonlijke effectiviteit

Strategisch leiderschap:

In de afgelopen jaren voerde Holland Consulting Group op het gebied van strategisch leiderschap opdrachten uit waarin onder andere aan de orde kwamen:

 • Ontwerpen en ontwikkelen van leiderschapsontwikkelingsprogramma's
 • Versterken van het leiderschap in het kader van strategie-implementatie
 • Ontwerpen en organiseren van inspirerende leadership journeys op buitengewone locaties
 • Intensieve leiderschapsconferenties met de top van ondernemingen en instituten
 • Ontwikkelen van de veranderslagkracht van de leiding

Specialisten


Joriene Beks

“Ik krijg energie van het begeleiden van een organisatie naar meetbare doelen, met ieders talent als aanvullend en afgestemd ingrediënt van het gezamenlijke succes.

Meer info

Rob Bertels

“Ik heb een grenzeloze nieuwsgierigheid in mensen en een gretig verlangen om andermans bewustzijn en verantwoordelijkheid gericht te ontwikkelen in effectief gedrag en concrete zichtbare resultaten”

Meer info

Terug naar overzicht

Top