Telefoon 020-5733400 | info@hcg.net

Ondernemings-
raadadvies

Vanuit een lange historie voert Holland Consulting Group opdrachten uit voor ondernemingsraden bij uiteenlopende vraagstukken, zoals adviesaanvragen op het gebied van fusies en overnames, ontvlechtingen, reorganisaties en de beoordeling van strategische plannen. Regelmatig verzorgen wij ook cursussen financieel beleid en fusie & overname voor ondernemingsraden. Wij hebben inmiddels een ruime ervaring opgebouwd bij een grote verscheidenheid aan bedrijven en organisaties.

Permanente ondersteuning ondernemingsraden

Holland Consulting Group ondersteunt diverse ondernemingsraden op een permanente basis. Het gaat dan om het meedenken over en meewerken aan de positie van de ondernemingsraad binnen de organisatie en de bespreking van voorliggende vraagstukken bij de ondernemingsraad. Wel bijna altijd met een financiële invalshoek. Wij coachen de leden van de ondernemingsraad hierbij.

Incidentele ondersteuning ondernemingsraden

De aanpak van Holland Consulting Group bij de advisering van ondernemingsraden betreft veelal de ondersteuning bij de behandeling van een adviesaanvraag. Onze aanpak omvat een analyse van het beschikbare materiaal en het voeren van gesprekken met een aantal kernfunctionarissen binnen uw organisatie. Het gaat ons om de toetsing van de veronderstellingen, de harde feiten, maar ook om het horen van meningen. Uiteindelijk speelt ook het draagvlak voor de adviesaanvraag een rol in onze advisering. Tussentijds bespreken wij de voortgang van ons onderzoek met de ondernemingsraad. Het gaat om een gezamenlijk optrekken van de ondernemingsraad en adviseur. Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever rapporteren wij onze bevindingen in de vorm van een presentatie of een notitie.

Specialisten


John Koster

"Marketing en sales ondervinden een geweldige (on line) revolutie: we zitten niet een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk" "Commerciële processen zijn veel te belangrijk om alleen aan marketingmensen over te laten"

Meer info

Terug naar overzicht

Top