Telefoon 020-5733400 | info@hcg.net

Werving en selectie van bestuurders en toezichthouders

We zijn gespecialiseerd in de begeleiding van zoekprocedures naar leden van directies, raden van bestuur en raden van commissarissen en raden van toezicht bij bedrijven en instellingen met een maatschappelijke oriëntatie. We begeleiden evaluaties van bestaande toezichtteams, onder andere als onderdeel van het ontwikkelen van een zoekprofiel. We adviseren in governancegerelateerde vraagstukken als beloning/arbeidsvoorwaarden, statuten en reglementen en de verhouding tussen bestuur en toezicht.

In de afgelopen jaren voerde Holland Consulting Group op dit gebied onder andere opdrachten uit waarin aan de orde kwamen:

  • Begeleiden en uitvoeren werving- en searchprocedures voor directeuren, bestuurders en toezichthouders
  • Doorlichting directie- en toezichtteams en advisering hieromtrent
  • Teamsamenstelling directies en raden van commissarissen en raden van toezicht
  • Vervullen klankbordrol en vertrouwenspersoon bij opvolgingsvraagstukken en functioneren directeuren, bestuurders en toezichthoudersSpecialisatie in not-for-profit sector en binnen de semi-overheid, waaronder woningcorporaties, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, ontwikkelingsmaatschappijen en ZBO's.

Specialisten


Threes Klop

“Organisaties die echt werk maken van goed bestuur en toezicht combineren maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel met gezonde gedrevenheid en zelfinzicht. Daar een gerichte bijdrage aan te mogen en kunnen leveren, geeft mij veel voldoening”.

Meer info

Terug naar overzicht

Top