Telefoon 020-5733400 | info@hcg.net

Werving en selectie van bestuurders en toezichthouders

Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van zoekprocedures naar leden van directies, raden van bestuur en raden van commissarissen en raden van toezicht bij bedrijven en instellingen met een maatschappelijke oriëntatie. Wij begeleiden evaluaties van bestaande toezichtteams en adviseren in governance gerelateerde vraagstukken als beloning/arbeidsvoorwaarden, statuten en reglementen en de verhouding tussen bestuur en toezicht.

In de afgelopen jaren voerde Holland Consulting Group op dit gebied onder andere opdrachten uit waarin aan de orde kwamen:

  • Begeleiden en uitvoeren werving- en searchprocedures voor directeuren, bestuurders en toezichthouders
  • Doorlichting directie- en toezichtteams en advisering hieromtrent
  • Teamsamenstelling directies en raden van commissarissen en raden van toezicht
  • Vervullen klankbordrol en vertrouwenspersoon bij opvolgingsvraagstukken en functioneren directeuren, bestuurders en toezichthoudersSpecialisatie in not-for-profit sector en binnen de semi-overheid, waaronder woningcorporaties, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, ontwikkelingsmaatschappijen en ZBO's.

Specialisten


Terug naar overzicht

Top