Telefoon 020-5733400 | info@hcg.net

Frans van Neerbos

“Succesvolle organisaties benutten informatietechnologie optimaal om hun processen continu te verbeteren en nieuwe producten aan te bieden. Digitale Transformatie is de verandering waarbij kennis van IT een onderdeel wordt van de lijnorganisatie. Dat vraagt om een andere samenwerking en andere aansturing. Ik begeleid bij het bepalen van de IT-strategie en ondersteun de organisatieverandering. Waar gewenst geef ik leiding aan het programma of de betrokken IT-organisatie.”

Frans van Neerbos is inzetbaar als adviseur en interim-, programma- en crisismanager voor verandertrajecten op gebied van procesoptimalisatie en innovatie door inzet van nieuwe technologie. Innovatie begint met een goede samenwerking tussen alle verschillende afdelingen, met name met IT. Frans is in staat om deze multidisciplinaire samenwerking te organiseren en te begeleiden.

Frans spreekt vanuit de praktijk en kent daarmee het belang van de mensen uit uw eigen organisatie voor kennis en continuïteit. Door zijn inhoudelijke kennis en bestuurlijke ervaring weet hij mensen van elke laag van uw organisatie te binden.

Frans is betrokken, inhoudelijk en analytisch sterk. Hij heeft drive en een hands-on aanpak om groei en verbetering te bewerkstelligen door intensieve samenwerking en het enthousiasmeren en coachen van mensen. Zijn kennis en kunde bundelt hij vanuit de driepoot financiën, bedrijfskunde en IT. Sterk met data, met cijfers en om de mogelijkheden vanuit uw klant en organisatie te bekijken. Zijn kracht ligt in het bepalen van richting en het behalen van resultaat in complexe situaties.

Terug naar overzicht

Contactinformatie     
E-mail: vanneerbos@hcg.net
Mobiel nummer: 06 - 2180 1998

Secretariaat 
Jutta van Dijk      : 020 - 57 33 406
Soraya Friedrich : 020 - 57 33 407Frans denkt vanuit de klant én de business en creëert een cultuur van groei en professionalisering. Permanente verbeteren wat leidt tot succes. Als persoon is hij organisatiesensitief en kan hij goed op diverse bedrijfslagen acteren en kan inspelen op complexe samenwerkingsrelaties. Een open communicatie en vertrouwd adviseur.

Typische vragen die hij kan beantwoorden zijn:

 • Onze projecten leiden niet tot tevredenheid na oplevering en overschrijden vaak de deadlines en budgetten. Hoe kunnen we dit verbeteren?
 • Er is ontevredenheid bij zowel de gebruikers als de IT-afdeling over de samenwerking. Kun je uitzoeken waardoor dat komt?
 • Bij het implementeren van Cloud-oplossingen lijkt het alsof onze IT-afdeling de ontwikkelingen afremt, in plaats van stimuleert. Hoe kunnen we dit verbeteren?
 • Iedereen weet hoe belangrijk dit project is, maar alle voortgang is eruit en van samenwerking is geen sprake meer. Kun je dit project vlottrekken?
 • We missen een heldere richting waarin we onze informatietechnologie willen ontwikkelen zodat het ondersteunt aan onze strategie. Kun je helpen om onze richting helder neer te zetten?
 • We hebben iemand nodig die tijdelijk het roer overneemt in deze verandering. Wil jij deze verantwoordelijkheid oppakken?
 • Ik heb de behoefte om even tegen iemand aan te praten om tot ideeën te komen. Heb je zin in een kop koffie?

Frans is een doortastend adviseur die verbindend werkt. Zakelijk en mensgericht. Met scherpe analyse, kritische blik en realisatiekracht stuurt hij aan. Een sterke motivator die mensen vertrouwen en verantwoordelijkheid en vrijheid geeft in hun werk. Hij wil ontwikkelen en inspireren. Hij heeft visie, kan slim én anders denken waardoor hij op adequate en pragmatische wijze oplossingen bedenkt, beslissingen neemt, en resultaat behaalt. 

Inzetbaar voor:

 • Bepalen van strategie en visie en vaststellen KPI’s
 • Inrichten van organisaties en teams / begeleiden van reorganisaties
 • Optimaliseren van processen LEAN / AGILE
 • Fungeren als sparringpartner
 • Aansturen en coachen van professionals en teams van max. 70 fte
 • Vaststellen, inrichten en monitoren en bewaken van budget

Competenties en persoonlijk

Analytisch | ambitieus | lef | eigenwijs | innovatie | visie | betrokken | resultaat,- en klantgericht | goede communicatie | gunfactor | flexibel | samenwerking | vindingrijk | doortastend | plezier

Opmerkelijke resultaten

 • Directeur ICT grote onderwijsinstelling, Lijnverantwoordelijkheid voor 70FTE, 40.000 gebruikers: Verandering richting Digitale Transformatie, personele onrust weggenomen en transparantie in besluitvorming en financiën gerealiseerd.
 • Programmamanager: Verantwoordelijk om met spoed 400 applicaties en 10.000 werkplekken te migreren naar een nieuwe, gestandaardiseerde ICT-omgeving.
 • Trekker innovatie: In 2007 op basis van BPM, workflow en rules engines het proces van betalingsregelingen bij een grote zorgverzekeraar geautomatiseerd met een Lean en Agile/Scrum aanpak. In slechts 3 maanden kon het call centre meer dan 80% van de aanvragen direct zelf afhandelen.
 • In 2008 met inzet van big data en machine learning een fraudeonderzoek bij declaraties van zorgprofessionals uitgevoerd. Hieruit kwamen 10-tallen nieuwe fraudezaken boven water. Deze methode van fraudedetectie is door de desbetreffende verzekeraar overgenomen.
 • Adviseur: Ontwerp inrichting ICT van een zorgverzekeraar en Informatie Voorziening van grote onderwijsinstelling, inrichten vraagorganisatie en invoeren Project Portfolio Management en implementeren Cloud.
Top